Stora B2B-koncerner i expansion behöver ofta vår hjälp med att skapa en global varumärkesstrategi för namn. Strategin ska helst täcka hela produktportföljen och inkludera kreativa riktlinjer för namnprocesser.

Många av dessa bolag växer både organiskt och genom förvärv. En återkommande utmaning är därför hanteringen av förvärvade varumärken och integreringen av en köpt produktportfölj. Att sätta en varumärkesstrategi som inkluderar en förvärvsstrategi och sedan följa den, är en väldigt bra början.

 

Policyn för er förvärvs- och varumärkesstrategi bör innefatta:

  • Mod och transparens
    Var ärliga redan i förvärvsfasen med att vissa produkter kanske behöver säljas eller läggas ned om de inte bidrar till affärerna på sikt. Rädslan för att trampa på ömma tår leder i slutändan bara till otydlighet och en rörig produktportfölj.

 

  • Tydlighet
    Bestäm exakt hur ni går till väga i en övergångsfas. Vilka produkter passar bäst under sina nuvarande varumärken och vilka är bättre att integrera i er befintliga portfölj?

 

  • Deadlines
    Sätt hårda tidsramar för integreringen av produkter. Era deadlines bör även täcka namngivningsprocessen. Varumärkesnamn är inte en sista minuten-fråga.

Vi hjälper er gärna att skapa bra namn och en varumärkesstrategi som håller över tid.

 

Läs mer