En namnstrategi, inuti en varumärkesstrategi, inuti en affärsstrategi. Är det receptet verkligen så krångligt?

 

När jag började jobba med namn såg många av kunderna namngivning som en icke-fråga. Oftast låg ansvaret för att komma på vad en ny produkt skulle heta hos utvecklingsteamet. Det fanns en ”du skapade den, du får namnge den”-mentalitet som inte gick att ta miste på. Men varumärken som skapas ad hoc håller bevisligen inte lika bra i längden.

 

Även om många nu insett vikten av att behandla namngivning som en naturlig del av varumärkesskapandet, finns det fortfarande rum för förbättring. Företagen behöver ha en klar bild över business- och marknadsstrategin och namn som stödjer affären.

 

För att åstadkomma detta istället för att låta namnen skena fritt behöver ni:

 

 1. Se upp
  Se till att ägandet och ansvaret för namnprocessen ligger på ledningsnivå.

 

 1. Samla styrkorna
  Integrera namnstrategin i varumärkesstrategin och varumärkesstrategin i affärsstrategin. Trots att det verkar så självklart, misslyckas många med detta längs vägen.

 

 1. Ta er till helikoptern
  Arbeta med namn från ett helikopterperspektiv. Se namnen som en naturlig förlängning av den övergripande varumärkes- och affärsstrategin, snarare än att behandla dem som en separat fråga. Bind samman allt.

 

 1. Håll er på banan
  Håll er till varumärkes- och namnstrategin för att inte spreta i det kreativa. Finns det inga ramar kommer processen snart att bli pannkaka. Varför göra det svårare än det behöver vara?

 

Eller så överlämnar ni hela nöjet till oss!