Integritetspolicy

Eqvarium har en mycket enkel integritetspolicy. Vi kommer att respektera din integritet och ta hand om din information efter bästa förmåga. Vi delar den aldrig utan ditt tillstånd. För en detaljerad beskrivning, se nedan.

 

Integritetspolicy

Eqvarium.com / Eqvarium.se (nedan kallad “webbplatsen”) är inte konfigurerad för att samla in någon personlig information från din dator när du surfar på webbplatsen. Det innebär att om du inte frivilligt och medvetet ger oss dina personuppgifter, vet vi inte ditt namn, din e-mailadress eller någon annan information som kan identifiera dig.

 

Information som behövs för att utföra din begärda transaktion

Om vi ​​behöver samla in uppgifter från dig, ber vi dig att frivilligt förse oss med den information vi behöver. Om du till exempel vill göra ett köp, frågar vi dig om information som namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortstyp, kreditkortsnummer och utgångsdatum – det vi behöver för att behandla din förfrågan. Vi kan använda din e-mailadress för att skicka en bekräftelse och, om det behövs, använda den andra informationen för att kontakta dig för hjälp att behandla din förfrågan. Att tillhandahålla denna information är frivilligt och den används endast för det syfte för vilket informationen samlades in, inte för direktmarknadsföring eller för att delas med andra företag.

 

Säkra överföringen

När vi ber dig om personuppgifter, inklusive ditt namn, adress och kreditkortsinformation, beror överföringens säkerhetsnivå på om du använder en SSL-aktiverad webbläsare. Om informationen överförs via SSL, krypteras den när den reser via Internet. Detta säkra läge är aktiverat innan någon sådan information överförs från din dator. Du vet att säkerhetsläget är på när hänglåsikonen i nedre högra eller vänstra hörnet på datorskärmen visas i låst läge. Dessutom kommer de första tecknen på webbplatsadressen att ändras från “http” till “https” när du öppnar en säker server.

 

Val för e-mail

Om du så väljer, kommer vi ibland att kontakta dig via e-mail med information om produkter och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

 

Eqvariums användning av information

Vi behandlar den information du ger oss som konfidentiell, helt enligt vårt företags säkerhetsförfaranden och strikta policies för skydd och användning av konfidentiell information. Eftersom lagar som är tillämpliga på personuppgifter varierar beroende på land, kan vår affärsverksamhet införa ytterligare åtgärder som varierar beroende på gällande lagkrav.

 

Informationsdelning till tredje part

Eqvarium förbjuder försäljning eller överföring av personuppgifter till enheter utanför Eqvarium utan ditt godkännande, eller utan att du fått möjlighet att välja bort detta.

 

Länkar till andra webbplatser

Om du väljer att lämna denna webbplats via länkar till andra webbplatser, inklusive annonsörer, tar Eqvarium inte ansvar för dessa webbplatsers sekretesspolicies eller innehåll, och vi ansvarar heller inte för de cookies dessa webbplatser använder.

 

Juridiska frågor

Eqvarium kommer att dela personlig information utan ditt tillstånd om det krävs enligt lag. Exempelvis om sådan åtgärd är nödvändig eller önskvärd för att följa lagen, skydda eller försvara den här webbplatsen och dess användare eller Eqvariums ägande och rättigheter.

Några av namnen vi tagit fram

Namn vi har skapat: Favro
Namn vi har skapat: SoliQ
Namn vi har skapat: Mawok
Namn vi har skapat: Credento
Namn vi har skapat: Nytida
Namn vi har skapat: Adveon
Namn vi har skapat: Inveio
Namn vi har skapat: Applino
Namn vi har skapat: Avarda