Eqvariums tjänster: Namnstrategi
Eqvariums tjänster: Namnstrategi

Strategi

 

Vi erbjuder flera olika strategitjänster för era produkt- och företagsnamn, alla lika viktiga för era nuvarande och framtida affärer. Dessa är:

 

Strategiska workshops

Två företag är på väg att bli ett. En produktlinje passar inte företagets profil. En underetikett är på väg att lanseras. Det kan finnas många olika anledningar till ett namnbyte. Vilken är er?

För att dra nytta av ett namnbyte bör ni vara väl medvetna om varför ni genomför det. I våra strategiska workshops tittar vi på för- och nackdelar för er affärsutveckling och ser till att ni är väl rustade för att fatta rätt beslut. Låt oss tillsammans göra ert namnbyte enklare.

 

Namnstrategisk plattform

Är er produktfamilj på väg åt olika håll? Kannibaliserar era varumärken på varandra? Låt oss skapa ordning och reda utifrån en strategisk plattform.

Alla företag har utrymme för förbättringar och strukturer för namnutveckling är ofta ett känsligt område. Tillsammans med era experter inom marknadsföring, produktutveckling och immateriella rättigheter bygger vi en strategisk plattform för att få en tydlig bild över företagets namnutmaningar. Låt oss se till att era namn är hållbara och jobbar för er. Inte emot er.

 

Löpande namngivningskonsult

Är ni en snabbt växande verksamhet med ett behov av kontinuerligt stöd i era namnprocesser? Har ni en uppsjö av nya produktnamn att hantera? Vi erbjuder vår expertis som er löpande namngivningskonsult.

Denna tjänst kommer med många fördelar, speciellt om ni ser på varumärkesbyggande som en långsiktig investering.

  • Vi skräddarsyr vår service efter era unika behov på årlig basis
  • Vi förser er med kontinuerlig strategisk och kreativ kompetens
  • Vi hanterar oförutsedda situationer snabbt och med kort varsel
  • Vi lär känna ert företag, ert sätt att tänka och vad ni letar efter – ett bra sätt att göra processen med varumärkesnamn så effektiv som möjligt

 

Vill ni ha en namngivningsstrategi som verkligen fungerar?

Katarina Nilsson

billerud

“Eqvarium ledde strukturerade workshops, gav oss support i våra val och pekade ut potentiella problem som kunde uppstå med olika namn. Vi är väldigt nöjda med resultatet – SoliQ!”

SOLIQ

Tobias Bergarp

VD, Billerud Fresh Service