Eqvariums tjänster: Naming

Naming – Stora tjänsten

 

Den kreativa processen bakom ert nya varumärke

Eqvarium rekommenderar en fullskalig namngivningsprocess för att hitta det produkt- eller varumärkesnamn som passar er bäst. På 6-8 veckor får ni ett högkvalitativt varumärkesnamn som kommunicerar bra på era nyckelmarknader och fungerar på olika språk.

Vår fullskaliga namngivningsprocess i 4 steg:

Namnprocess

1: Strategi & Briefing

Tillsammans med ert team definierar vi namnstrategin och varumärkeskraven. Genom olika övningar kring liknande varumärken och namntyper, skapar Eqvarium en återbrief som ni får ta del av innan vi påbörjar den kreativa processen för att hitta ert nya namn.

2: Namnutveckling & Kvalitetssäkring

Utifrån de kreativa plattformar vi tillsammans definierat tar det kreativa teamet fram en stor mängd produkt- eller företagsnamn med olika tonalitet för kvalitetssäkring. Vi kontrollerar att namnen är tillräckligt unika och juridiskt hållbara. Har ni egna förslag på varumärkesnamn tar vi även med dessa för kontroll. Ert team kommer att få omkring 60 namnförslag av oss tillsammans med instruktioner inför nästa steg i processen.

3: Presentation & Urval

Nu börjar det roliga på allvar! I denna workshop använder vi en speciell metod för att ert team verkligen ska kunna smaka på och känna in namnen. Alla deltar aktivt och vid mötets slut kommer listan omfatta endast 15-20 namn. Efter workshopen får ni nya instruktioner inför vårt sista möte – där ert nya varumärkesnamn kommer att bestämmas!

4: Beslutsfattande

Utifrån briefen samt resultaten av de språkliga, juridiska och internetrelaterade kontrollerna hjälper vi er att fatta ett beslut om ert nya varumärkesnamn. Under workshopen gör vi en prioriteringslista med ert primära namnval och 2-3 namn som backup. Er varumärkesjurist tar sedan över för ytterligare juridiska kontroller och varumärkesregistrering.

 

Genom att anlita Eqvarium kan ni göra namngivningsprocessen till en bekväm, effektiv och rolig upplevelse! En som förenklar beslutsfattande, får er att växa och ökar er lönsamhet. Är ni redo att skapa nya möjligheter med ert varumärke?

Eqvarium Naming

CCS


”Det kändes tryggast att ta hjälp av någon som jobbar med den typen av frågor dagligen.”

Jonas Nilsson

VD, CCS HealthCare

wellspect healthcare

“Namnet LoFric Origo är ett av flera produktnamn som vi har utvecklat tillsammans med Eqvarium. Alla processer har varit lika professionella som roliga.”

Christian Thorup

Chef för marknadskommunikation, Wellspect HealthCare

Några av namnen vi har skapat

Namn vi har skapat: Favro
Namn vi har skapat: Favro
Namn vi har skapat: Adveon
Namn vi har skapat: Nytida
Namn vi har skapat: Credento