Dataskydds-
deklaration

Den juridiska personen som samlar in data är:

Eqvarium AB
Kvarngränd 10
131 31 Stockholm

 

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter, vänligen meddela oss på: hello@eqvarium.com
Om du vill bli borttagen från vår databas, kontakta oss på: hello@eqvarium.com

 

Måste du dela dina uppgifter med oss?

Om du önskar interagera med oss ​​på något sätt, så ja! Informationen du delar med oss, stannar dock hos oss. Vi lagrar din data i molnsystem för förvaring. Alla i Eqvariums team är utbildade i dataskydd och har skrivit sekretessavtal.

 

Vilken information lagrar vi?

Vi lagrar all nödvändig data för att upprätthålla våra relationer med våra kunder. Det kan vara enkla uppgifter som fullständigt namn, e-mailadress och land till mer omfattande dokument som innehåller fullständigt namn, telefonnummer, e-mailadress, postadress.

 

Varför lagrar vi din information?

Vi lagrar dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra avtalsförbindelser med våra kunder.

Personuppgifter lagras för att vi ska kunna skicka information, gratistjänster och produkter samt för att du ska kunna registrera dig för seminarier och workshops.

Inspelningar av seminarier och workshops lagras och distribueras så att kunder ska kunna ta del av dem igen.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Eqvariums team har tillgång till dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalen med våra kunder. I teamet kan exempelvis kommunikations- och marknadsföringsenheter, evenemangsarrangörer och administrativ personal ingå.

Dessutom kräver outsourcing inom IT och redovisning ibland att vi ger konsulter tillgång till dina uppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter eller för att utveckla och förbättra våra tjänster.

 

Delar vi din information?

Vi delar inte din data förutom med de underleverantörer vi har samarbete med.

 

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar data så länge som…

  • Vi har en relation till dig som kund eller berörd part
  • Vi är juridiskt bundna av skatteskäl
  • Du inte väljer att avregistrera dig eller ber oss ta bort informationen

 

Vilka dataskyddsrättigheter har du som kund?

Som kund har du rätt att…

  • Hantera din e-mail information
  • Rätta all information som vi har lagrat
  • Begära information om de uppgifter vi har lagrat
  • Begära borttagning eller begränsning av din lagrade data

 

Måste kunder tillhandahålla sina uppgifter?

Ja, som kund måste du tillhandahålla de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser inom de olika tjänsterna vi erbjuder.

Beroende på vad du efterfrågar, ber vi dig att tillhandahålla information som kan sträcka sig från fullständigt namn, e-mail och land till mer omfattande detaljer om ditt företag.

 

Var lagrar vi din information?

Vi använder flera system för att lagra din data för att uppfylla våra kontraktsavtal med våra kunder.

I allmänhet lagras informationen i molntjänster och på datorer i Sverige.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Eqvariums personal samt de externa underleverantörer vi arbetar med har alla skrivit sekretessavtal. De har också utbildats i dataskydd.

Den lagrade datan kan endast nås genom säkerhetsskyddade ingångar av användare med tillstånd att komma åt informationen.

 

Avregistrera eller redigera dina uppgifter

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter, vänligen meddela oss på: hello@eqvarium.com
Om du vill bli borttagen från vår databas, kontakta oss på: hello@eqvarium.com

rynkeby

”Eqvarium ledde arbetsprocessen på ett proffsigt sätt. De har skapat en effektiv process som gör utmaningen lättare och arbetet roligare och mer kreativt.”

Malin Hammarström

Nordisk Marknadschef, Premium Juice Rynkeby

Favro

”Vi behövde en partner som verkligen förstår vår vision och identitet . Det är svårt att hitta – men Eqvarium var just detta.”

Patric Palm

Ordförande, VD och medgrundare, Hansoft

atlas copco

”En av styrkorna med Eqvariums process är att den involverar alla. Det betyder också mycket för oss att de redan från början kan undersöka om namnen faktiskt kan registreras.”

Thomaz Ahlborg

Produktansvarig, Atlas Copco Rock Drills