3M Svenska AB tar hjälp med en namnutvecklingsprocess för en ny innovativ produkt inom området personlig skyddsutrustning. Vi ser fram mot ett spännande samarbete med en kärngrupp inom företaget. Varmt välkomna som kund!

3M