Transport Solutions – en del av Axel Johnson International, hade i uppdrag att skapa ett nytt varumärke för en ehandelsplattform för extraljus och reservdelar till fordon för full kommersialisering i EU, Storbritannien, Norge och Schweiz.

Nyckeln till framgången i projektet var ett tätt samarbete i ett handplockat team av specialister som i en gemensam process på kort tid tog fram den grund som krävs för att skapa ett varumärke som håller över tid. Strategiskt, namnmässigt, legalt och visuellt.

I den strategiska fasen kartlades kundens personas, kundlöfte och kundfördelar av Expresso Group. Namnstrategin visade att ett associerande namn var det lämpligaste valet. Eqvarium arbetade fram olika kreativa ingångar där ”syn, seende, vision” var en och ”Norden, det nordiska arvet” en annan.

Kunden fick ett 20-tal namn av olika karaktär och tonalitet levererade. Utifrån de strategiska kriterierna filtrerades ett mindre antal namn fram för noggrannare legala, språkliga, domännamns- och online-kontroller.

De varumärkesjuridiska kontrollerna gjordes dels i det kreativa namnutvecklingsarbetet för att kunna presentera namn med låg risk och hög kvalitet dels integrerat i den senare delen av projektet. Ports Group och Eqvarium hjälptes åt att kartlägga immateriella risknivåer, kontrollera tillgänglighet av domäner och kartlägga sökträffar för de olika namnen. Ports Group fortsatte sedan med mer ingående varumärkeskontroller och kartläggning av möjligheter för att köpa domäner inklusive pris- och riskbild.

I slutskedet kunde kunden välja mellan en handfull namn. Valet föll på Nordeye som dels fungerar väl kommunikativt med målgruppen, testade väl språkligt på viktiga marknader och gick att skydda som EU-varumärke och köpa .com-domänen till ett rimligt pris.

Nu kunde Louise Jansson Design ta fram den grafiska profilen för Nordeye med logotyp, typsnitt och färgpalett.

Namnet Nordeye är associerande och kommunicerar det nordiska arvet samt vision och seende. Det är relevant både för att det handlar om belysning men också för att Nordeye hjälper kunden att hitta det han/hon söker i den tydliga webbportalen.

“Vi är nöjda att tillsammans med Eqvarium fått fram ett namn som är hållbart över tid och passar vår verksamhet” Arvid Bild, VD Nordeye