En framgångsrik aktör med ett snillrikt boknings- och kassasystem kom till Eqvarium för att hitta ett nytt namn som matchade deras erbjudande. Med företagets kärnvärden och varumärkeslöften i åtanke – att göra varje arbetsdag lite enklare för användaren – tog vi fram en lista med starka kandidater. Valet föll på Valei, ett kort och träffsäkert namn med en tydlig blinkning till valet – betjänt på engelska. Behöver du en modern assistent som hjälper dig att öka din business?

Kolla in www.valei.com och läs vad deras VD Jonas Löfvenhamn hade att säga om namnprocessen nedan!

 

Vad är den stora utmaningen när det gäller varumärken och marknadsföring i er bransch?

Vi verkar i en bransch där väldigt många aktörer har liknande namn. Orden “boka”, “book”, “kassa” eller “cash” är snarare regel än undantag i företagsnamn och varumärken. Att då hitta ett namn som hjälper oss att sticka ut från mängden, både på egen hand och med de möjligheter det ger i form av kreativ marknadsföring, och ändå få betraktaren att förstå vad vi kan göra för dem, är helt klart en stor utmaning.

 

Vilka fördelar kan du se med att ha ett starkt namn och vad fick er att kontakta Eqvarium för hjälp?

Namnet är ofta det första intrycket en potentiell kund eller samarbetspartner får om oss. Kan vi då genom ett slagkraftigt och genomtänkt namn dels fånga deras intresse lite extra, dels direkt signalera vilka värden vi står för, är mycket vunnet.

 

Att vi vände oss till Eqvarium berodde på att vi ville få input och idéer från ett team som verkligen kan detta, som lever och andas naming och branding. Vi hade gått så långt vi kunde på egen hand med en intern namnprocess, men kände inte riktigt att vi hittade namnet med stort N. Hos Eqvarium fick vi, med en extremt effektiv process, hjälp att nå ända fram.

 

Det finns så många konstiga och roliga företagsnamn där ute. Ibland fungerar de, ibland inte. Vad tycker du att ett bra namn ska kommunicera?

Det känns väldigt vanligt och “gjort” i många branscher att med namnet vilja säga precis vad man gör eller levererar. Att istället sikta på att signalera de värden företaget står för, vilka känslor man vill förknippas med, tror vi gör att namnet kan bli så mycket mer – en del av företagets kultur och personlighet. Det kanske inte uppfattas lika självklart från första sekund, men känsligheten för tillfälliga trender minskar, och livslängden blir så mycket längre.

 

Hur har responsen varit på Valei så här långt?

Att våga byta namn efter tio år, med den risk av förlorad igenkänning och uppbyggda relationer det innebär, var en stor risk. Men just tack vare de trogna och nära relationerna vi har till våra kunder, har bytet gått fantastiskt bra. Såväl vi som våra kunder är redan vana vid det nya namnet, att det speglar vilka vi är och vill fortsätta vara – det känns helt enkelt som att vi äntligen hittat hem!