Fördelar och nackdelar med olika typer av namn

Vilka varumärkesnamn gillar ni själva? Den frågan ställer vi alltid på uppstartsmöten med nya kunder. Svaret är vanligtvis något känt och populärt företag som tagit fram en revolutionerande eller kvalitativ produkt. Väldigt få tycker att misslyckade produkter och tjänster har imponerande namn. Det här lilla experimentet säger oss en hel del. Det är egentligen inte namnet i sig, utan vad det förknippas med, som är det allra viktigaste. Att välja en viss typ av namn framför andra kan dock vara ett strategiskt bättre beslut. Här sammanfattar vi de tre vanligaste namnkategorierna med fördelar och nackdelar:

 

Det beskrivande namnet

Många tror att det bästa ett namn kan göra är att tydligt beskriva tjänsten, produkten eller företaget. Vi säger inte att det är fel, men det är definitivt kortsiktigt och något som tillhör gårdagen.

Fördel: Målgruppen förstår direkt vad det handlar om.
Nackdel: Namnet begränsar expansion och kan kännas fantasilöst och billigt. Det är dessutom svårt att äga och kontrollera juridiskt.

 

Det associativa namnet
Den kanske vanligaste varianten bland företag idag är ett associativt namn. Namnet ger en viss hint om vad verksamheten sysslar med eller står för.

Fördel: ”Lagom smart” är lätt att gilla. Associativa namn är möjliga att skydda.
Nackdel: Det gäller att se upp med associationen i sig, så att den inte blir begränsande i längden.

 

Det fristående namnet
Ett fristående varumärkesnamn kräver lite mer, då det behöver fyllas med mening, innehåll och historia. Det modiga och riskfyllda valet, men också det långsiktigt smartaste.

Fördel: Unikt och möjligt att skydda – två väldigt starka egenskaper!
Nackdel: Du får ingenting gratis (men har allt att vinna).

 

Vill du veta mer om olika namnkategorier eller ha hjälp att ta fram en strategisk namnplattform som speglar ditt företags vision och värderingar?

 

Ring Eqvarium.