Komplexa händelser är en del av vardagen för viktiga samhällsfunktioner som försvarsmakten, blåljusmyndigheter och trafikaktörer. För att få rätt bild av vad som händer krävs en korrekt analys baserad på flera olika datakällor – något Kriisa är exceptionellt bra på att ta fram. Så pass bra att de nu vuxit ur sitt företagsnamn och anlitat Eqvarium för att hitta ett nytt.

 

Hej Henrik Kriisa på före detta Kriisa Consulting. Kan du berätta lite om era tjänster/produkter samt vilka målgrupper ni arbetar mot idag?

 

Företaget är specialister på att slå samman och analysera data från olika datakällor baserat på händelser som skett i tid och rum. Genom datasammanslagning och analys av dessa data får kunderna en bild av vad som faktiskt skett över en tidsperiod där många olika aktörer deltagit. Slutsatserna kan användas för att utveckla kundernas förmåga avseende både hur de arbetar och hur de tekniska system de arbetar med fungerar.

 

Ni bytte nyligen bolagsnamn till Miraya. Berätta gärna lite om vad som fick er, som redan etablerat bolag, att byta namn. Vad ville ni att det nya namnet skulle kommunicera?

 

Företaget har gått från att initialt sälja konsulter till att idag leverera kompletta tjänster samt produkter som kunderna själva kan arbeta med. Dessutom har vi fått en begynnande exportmarknad där vi ser mer potential framöver. För att spegla detta ville vi bort från det gamla namnet som ledde tanken fel, till ett nytt namn som var mer generellt men som också var möjligt att varumärkesskydda.

 

Hade ni jobbat med en namngivningsbyrå tidigare? Hur upplevde ni processen och vilka delar kändes som den största utmaningen?

 

Nej, detta var första gången. Vi hade i flera omgångar tidigare gjort interna ansträngningar att få till ett nytt namn men aldrig hittat helt rätt eller fått till ett namn som både var enkelt och unikt. När vi väl tog hjälp upplevde vi att processen gick bra och vi arbetade oss gemensamt framåt på ett bra sätt.

 

Var det svårt att komma till ett beslut eller var Miraya den klara favoriten? Hur arbetar ni med namnet idag och hur har det tagits emot av era målgrupper?

 

Miraya växte fram till den klara favoriten, mycket tack vare uteslutningsmetoden då de andra namnen av olika skäl inte gick eller passade. Mottagandet bland våra kunder har varit bra även om de vi jobbat med sedan lång tid tillbaka fortfarande refererar till oss med det äldre namnet.

 

Hur skulle du summera arbetet med Eqvarium i en eller två meningar?

 

Vi är nöjda med det stöd vi fick att få till ett nytt namn och rekommenderar Eqvarium för andra med liknande behov.