Uppsala Monitoring Centre

Vi vill välkomna Uppsala Monitoring Centre som kund hos Eqvarium!

Uppsala Monitoring Centre arbetar med att förbättra en världsomfattande patientsäkerhet genom att reducera läkemedelsrisken. För att få ordning och reda på sina algoritmer bad de oss om hjälp att ta fram namnförslag till fem stycken av dem. Namnstrategin arbetades fram under workshops där lämpliga namnförslag med rätt associationer presenterades. En välformulerad namnstrategi kan öka ett igenkännande och när de nya namnen sjösätts hoppas vi på att Uppsala Monitoring Centre kommer kännas igen av fler ute på marknaden!