Eqvarium har under flera års tid hjälpt Sandvik Coromant med att skapa namnstrategi och produktnamn. Nyligen inleddes även ett samarbete med Sandvik AB där vi ska se över namnstrategin på koncernnivå för att säkerställa att den utvecklas i takt med affären. Vi ser fram emot ett givande samarbete!

Sandvik logo