spirado-blog
När Lärarfortbildning skulle lansera en helt ny ledarskapssatsning ville de ha ett namn som berättade att det här var något helt nytt. De vände sig till Eqvarium och fick hjälp att välja det fristående namnet Spirado, som är laddat till bredden med rätt känsla.

– I vår bransch används normalt sett beskrivande namn och saker heter kort och gott vad de är. Vår eget namn är ett talande exempel och vi har tidigare bland annat ordnat en konferens som hette ”Förskolechefen”. Nu när vi utvecklade ett helt nytt koncept, utifrån idén att skapa ett kompetensnätverk för förskolechefer, kändes det också helt rätt att tänka nytt med namnet, säger Anna-Karin Lindberg som är marknadschef på Lärarfortbildning.

Var det någon särskild anledning till att det var viktigt med ett unikt namn för just den här produkten?

– Vi riktar oss mot en målgrupp som är viktig för oss och vi ville att namnet skulle utstråla kvalitet. Tanken var också att det skulle kunna fungera som ett paraply för alla produkter som riktar sig mot just chefer.

Beskriv hur samarbetet med Eqvarium gick till.

– Katarina ledde en process där vi fick klart för oss vilken typ av namn som skulle passa oss bäst, och vilka värden vi ville att det skulle kommunicera. Vi tog fram en rad olika kategorier, bland andra glädje och energi och ledarskap och utveckling. Katarina presenterade senare ett antal namnalternativ kopplade till varje grupp och vi fick enligt en viss systematik välja olika alternativ för att till slut komma fram till det namn vi tyckte var bäst.

Hur upplevde ni processen?

– Vi upplevde att det var oerhört tryggt att arbeta tillsammans med Katarina. Hon gjorde ett stort jobb bakom kulisserna och resan var väldigt bekväm för oss. Ingen av oss hade varit med om att ta fram ett namn tidigare men det gick ändå hur smidigt som helst. Och inte minst kom vi fram till ett väldigt bra namn.

Gruppen fattade beslutet att välja namnet Spirado. Vad är det som gör att det namnet sitter helt rätt?

– Dels låter det väldigt bra och dels tycker vi att det skapar många fina associationer. Inte minst spirare som betyder andas och ado som i eldorado, som skapar associationer till glädje och energi. Sedan passar det förstås även perfekt att tänka på spira som i växa genom att do, göra. Förskolechefer hittar en positiv spiral och växer med oss!

Vilka reaktioner har ni fått på namnet hittills?

– Bara positiva, och vi är väldigt glada att vi vågade välja ett namn som sticker ut. Namnet är verkligen laddat med precis rätt saker, och det ger energi och inspiration i utvecklingen av ledarskapssatsningen framåt.