För ett litet företag som endast verkar inom Sveriges gränser kan det ofta räcka med en mindre, slimmad process där vi tillsammans arbetar fram ett starkt varumärkesnamn. Prislappen för ett sådant projekt brukar landa någonstans mellan 20 000–100 000 kr, beroende på komplexiteten. Risken med en nedbantad process är att det blir svårare att ta beslut och att ni inte täcker alla delar som faktiskt behövs.

Ett namn som ska fungera i Europa – vilket kräver omfattande juridiska och språkliga kontroller – brukar kosta runt 160 000 kr.

Är ni ett stort företag eller en koncern som verkar globalt blir priset närmare det dubbla. Förutom att namnet måste vara vattentätt världen över i ett stort antal varumärkesklasser, behöver större organisationer med många beslutsfattare ofta mycket mer stöd i processen.

En stor investering, tänker du kanske nu? Fråga istället om ni verkligen har råd att intevälja ett bra namn. Ett dåligt eller begränsande namn kan hindra er från att expandera till nya marknader eller utveckla ert tjänsteutbud, för att bara nämna några fallgropar.

Så här: Ett starkt varumärkesnamn har en livslängd på minst 5–10 år, men ofta betydligt längre än så. I den bästa av världar får det sådan genomslagskraft att det håller i generationer framöver. Under hela denna tid behöver namnet stödja affärsmålen och hjälpa företagets expansion. Skriv därför ner antalet år du vill att ert namn ska fungera och räkna ner investeringen över tid. Några tusenlappar om året är ingenting för ett namn som hjälper din business långsiktigt.

Det låter ändå dyrt, tänker du kanske nu? Eqvarium är inte omöjliga. Förutom våra mer omfattande namntjänster, erbjuder vi även rådgivning, seminarier och workshops som kan väcka kreativiteten till liv. Hör av dig så snackar vi roliga saker som namn och tråkiga saker som pris!