När Jusek och Civilekonomerna valde att starta ett nytt förbund tillsammans, behövde de ett namn som symboliserade vägen framåt. Så blev det också bokstavligen. Ur Eqvariums kreativa process föddes namnet Akavia – kort för den akademiska vägen. Förbundets mål är att deras yrkesgrupper ska få utväxling på sin akademiska investering, vilket detta namn på ett elegant och inte övertydligt sätt kommunicerar.

I Akavia ser vi på Eqvarium ett namn som sticker ut och rör om i en bransch där få väljer att gå ifrån det direkt beskrivande. Friskt vågat, hälften vunnet, som det brukar heta. Vi tackar för samarbetet och gratulerar till ett modigt, vackert och långsiktigt namn.