“Kort och smart den nya lösningen”

Latin och grekiska är på väg bort i läkemedelsnamnen. Nu är det du som väljer läkemedel, och då ska namnet vara kort och snärtigt och gärna på engelska.

Eqvarium och Katarina Nilsson uttalar sig om namn i läkemedelsbranschen i tidningen Språktidningen, nr 2/2011

Läs artikeln här:

Press_Spraktidningen_1104