Katarina Nilsson är intervjuad i Svenska Dagbladet 2010-04-30.

Läs artikeln här:
press_eqvarium_svd_100430