Eqvarium fick i uppdrag av Dentsply Sirona att ta fram ett namn för en ny produkt inom implantatbehandling. Vi bad Johanna E Nilsson, Director Marketing Communication, att berätta mer om Azento och samarbetet med Eqvarium.

 

Vilka är de största utmaningarna kring digital implantatbehandling?

Vår marknadsundersökning har visat att många tandläkare som sätter implantat finner processen komplex och tidskrävande. Förutom tandläkarens kliniska planering av varje steg i proceduren tar administration, beställning och hantering av inventarier personaltid.

Dessutom vill många tandläkare öka förutsägbarheten i behandlingen, med minskad risk för komplikationer.

 

Azento erbjuder en lösning på båda dessa utmaningar, genom att effektivisera processen och samtidigt möjliggöra mer förutsägbara kliniska resultat.

 

Hur kan Azento hjälpa till att effektivisera arbetsflödet?

Azento förenklar digital implantatplanering, inköp och leverans genom att erbjuda en anpassad uppsättning patientspecifika instrument och material i en leverans. Azento gör alltså både beställning och fallhantering smidigare. Men framför allt sparar Azento tid och pengar genom att effektivisera arbetsflödet för tandläkaren, då vi tar hand om den kliniska planeringen och tillhandahåller anpassat material.

 

Varför valde ni namnet Azento och vad representerar det?

Vi ville ha ett kort, effektivt namn som är lätt att uttala på alla relevanta språk och enkelt att komma ihåg. Viktiga fördelar med Azento är det förenklade arbetsflödet och bekvämligheten för tandläkaren. Och i namnet “Azento” kan du hitta referenser till centrum, Zen (enkelt arbetsflöde), accent och prestanda. Men i slutändan var det helt enkelt ett namn vi tyckte om och som vi nu arbetar hårt för att fylla med värde. Hittills har det visat sig vara effektivt både hos våra kunder och internt – det är ett lite annorlunda namn i vår bransch och verkar vara lätt att lägga på minnet.

 

Hur var det att jobba med Eqvarium och vad anser du är fördelarna med en professionell namngivningsprocess?

  • Processen i sig: Jag uppskattade att Eqvarium gav oss en mängd namn som vi tillsammans bearbetade stegvis för att komma fram till de sista få alternativen. Att få så många förslag utifrån öppnade verkligen våra sinnen.
  • Namnprocessens projektledning: På ett roligt och trevligt sätt guidades vi genom processen till de sista få namnen.

 

https://www.dentsplysirona.com