Eqvariums namnskola del 1Visste du att interna konflikter är den vanligaste orsaken till att en namngivningsprocess havererar? Genom att anlita Eqvarium slipper ni vara färgade i ert sätt att tänka när ni ska lyfta fram de olika alternativen. Självklart är det fortfarande ni som väljer i slutändan – vägen dit blir bara så mycket:

Bekvämare
Lägg ansvaret för ert nya namn i händerna på en grupp experter och spara många långa timmar i styrelserummet.

Roligare
Under processens gång medverkar ni som kund på ett antal möten, där vi går igenom namnförslagen och bantar ner listan – den roligaste delen av jobbet!

Effektivare
På 6-8 veckor får ni ett namn som speglar er produkt, fungerar internationellt och som håller över tid.

Hör gärna av dig så berättar vi mer om de olika stegen fram till det perfekta namnet.