Eqvariums namnskola del 2

Utvärdering: “Är vårt namn tillräckligt bra?”

När ett företag är på väg att ändra sitt namn eller lansera en ny produkt, vill de ibland försäkra sig om att valet är bra nog. Ett sätt är att låta en namngivningsbyrå som Eqvarium göra en noggrann namnutvärdering. Våra tjänster omfattar:

Kommunikativ utvärdering

Lever ditt företags- eller produktnamn upp till dina varumärkesvärden idag? Få svaret i en workshop som ger dig nycklarna för att fatta välgrundade namnbeslut. Eller låt oss göra jobbet och förse dig med en rapport som ett beslutsstöd.

Språklig utvärdering

Vi erbjuder utvärderingar på 60 språk och kan snabbt identifiera namn som kommer eller inte kommer att fungera på lång sikt. Ge ditt varumärke de bästa möjliga förutsättningarna.

Juridisk utvärdering

Varför låta ert nya namn blir en börda, när det ska vara en boost? En juridisk utvärdering säkrar investeringen genom att försäkra att inga varumärkesintrång sker.

Kanske du vill testa ert tilltänkta namn på er målgrupp? Vi har mycket effektiva verktyg för att genomföra detta. Genom att utvärdera era befintliga eller tilltänkta produkt- eller företagsnamn kan ni identifiera potentiella kommunikativa, språkliga och rättsliga risker. Varför chansa?

Hör gärna av dig så berättar vi mer om de olika stegen fram till det perfekta namnet.