När du tänker naming, tänk branding

Vi har redan täckt namingens grunder – hur du kan tänka kreativt, hur du beaktar namnets livscykel samt vikten av juridiska, språkliga och kommunikativa utvärderingar. Men det finns också andra dimensioner, som att titta på hur namnet egentligen kommer att interagera med din övergripande marknadsföring och varumärkeskommunikation.

Ställ dig själv följande frågor:

1. Berättar namnet en bra historia?
Namnet du väljer för företaget, produkten eller tjänsten (eller varför inte domänen) bör alltid gå att skapa mer utifrån. Namnet ska fungera som en magisk content-källa, ur vilken du alltid kan fiska upp en trevlig tweet eller artikel. Namnet betyder inte nödvändigtvis ha en verklig innebörd, men det ska vara enkelt att fylla med mening.

2. Speglar namnet våra kärnvärden?
Om svaret är nej, hur kommer du att kunna använda det för att växa? Visst kan värden och mening tillskrivas ett namn, men om det är för långt bort från vad du letar efter kan det istället få motsatt effekt.

3. Tål det att upprepas gång på gång under de kommande 10 åren?
Det lär nämligen behövas om ni ska komma någonstans. Ett hett tips – ta med receptionisten eller säljaren i processen – de använder namnet allra mest.

 

Läs alla delar i namnskolan här