Korsbefrukta kompetenserna

Jag upphör aldrig att förvånas över att det ständigt går att hitta nya infallsvinklar, och att sätten att förnya sig på är så många. Både när det gäller människor och företag. Och eftersom världen och marknaden är under ständig förändring är förnyelse en förutsättning för framgång. Det gäller att hela tiden nyfiket leta efter nya sätt att utmana befintliga arbetssätt och strukturer.

Personligen tycker jag att nya intryck är nyckeln till att hålla en hög kreativ nivå, och ett trevligt sätt att vidga sina vyer är att arbeta tillsammans med människor som är riktigt duktiga inom sina respektive områden. Få saker är roligare än att jobba i nya konstellationer och att få se kompetenserna korsbefruktas. När olika erfarenhet förenas transformeras de på ett nästan mystiskt sätt till något helt nytt.

Styrkan i att samarbeta handlar också om att växeldra. I de flesta av mina namnprojekt är jag projektledare och är den som driver. Men det är nyttigt att ta en annan roll i ett projekt då och då och härligt att få smittas av energin från någon annans motor.

Just nu söker Eqvarium aktivt nya samarbeten med vassa nyskapande hjärnor. Dels för att nå nya kreativa höjder, men först och främst för att många kunder har börjat efterfråga allt mer kompletta leveranser. Namnprojektet sätts idag oftare i en större kontext, och då behövs konsulter med olika strängar på sina respektive lyror.

En trend just nu är att företag utöver att se över namnstrukturen också vill konsolidera och minska antalet varumärken i sina portföljer. Här kan det exempelvis vara bra att komplettera projektet med kompetens från en firma kan hjälpa till att utvärdera hur starka de befintliga namnen egentligen är. Istället för att bara gå på känsla skapas bra förutsättningar för att fatta rätt beslut om vilka märken som ska leva vidare istället.

I det här brevet berättar vi bland annat också om hur man fattar bra beslut och om hur lång tid de olika namnprojekten tar. Och på tal om tid så kan det inte vara många dagar kvar nu innan knopparna brister!

Glad vår,

Katarina Nilsson
Namnstrateg och VD


En fjärtande slampa på kontoret!

Om världens engelsktalande befolkning känner sig lite nedstämda behöver de bara styra kosan mot närmsta IKEA-varuhus. Många av produktnamnen lockar nämligen till skratt.
Arbetsbordet FARTFULL misstänks förmodligen ha med pruttar att göra, och vill man vara lite lösaktig (be a slut) på kontoret är stolen BESLUT att rekommendera. Och självklart sitter chefen på en stol som heter JERKER. Utan tvekan specialdesignad för skitstövlar.


Beslutsamt och bra

Beslut fattas enklast när det är tydligt vem det är som har mandat att fatta dem. Är ansvaret tydligt delegerat till medarbetarna i namngruppen ökar chansen att komma i mål med projektet inom tid och budget.
Ett bra tips för att säkerställa att namngruppen har förankring uppåt, och därmed är beslutsmässiga, är att låta minst en person från ledningsgruppen vara med i arbetsgruppen.


Bestämma snabbt eller sova på saken?

Hur bra besluten är handlar inte om hur lång tid de har tagit att fatta. I namnprojekt fattas bra beslut om briefen är korrekt, och om namnen inte känns bra hjälper det inte att låta tiden gå eller att sova på saken. Då behöver briefen tydliggöras eller om det är något annat som skapar problemet behöver det identifieras och åtgärdas.
I namnutvecklingsprocessen följer Eqvarium alltid samma mönster. Vi har ett format som stöttar väl förankrat beslutsfattande, och som vi vet har fungerat hundratals gånger tidigare.


Är det klart snart?

Ofta är det tanken på att det kommer ta lång tid som gör att vi drar oss för att sätta igång. Men faktum är att tiden går oavsett om vi väljer att sjösätta våra projekt eller inte.

Om ni till exempel hade kört igång med ett namnutvecklingsprojekt i slutet av februari hade ni varit i mål nu. Under de sex till åtta veckorna som arbetet tar hade vi vid det här laget tagit oss igenom alla projektfaserna från brief till kreativ process, urval, kontroller och beslut.

Och om en större organisation som vill se över namnstrukturen kör igång nu kan det första utkastet till en struktur vara klart före midsommar. Just nu har Eqvarium två förfrågningar från fondförvaltare som vill se över namnsystemen för sina erbjudanden.

Har ni ett eget namnförslag och vill ha hjälp med att kontrollera om namnet är språkligt lämpligt på era målmarknader? Då har ni svaret på bordet om två veckor.

Vill ni att Eqvarium utöver språkkontrollen också ska hjälpa till med en juridisk kontroll får ni också besked på två veckor om namnet håller måttet eller inte.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få inspiration som denna direkt till din mail!