Nya vägar mot högre höjder

Då och då tvingar jag mig själv att göra saker jag inte har gjort förut. Även om det kan ta emot i stunden så vet jag att nya vägar och intryck leder till möjligheter som annars hade gått mig förbi. Jag skulle till och med dra det så långt som att säga att det är ett självändamål att lyfta blicken och kliva ur de uppkörda hjulspåren.

Ibland är det odramatiska vägskäl. Som när jag står i mataffären och i samma sekund som jag slentrianmässigt sträcker mig efter Leksandsknäckes brungräddade bestämmer mig för att välja en annan sort. Men ibland handlar det om större beslut och investeringar, både privat och till företaget.

Vis av erfarenhet vet jag att jag kommer möta ett visst motstånd oavsett storleken på förändringen jag står inför, och det är en utmaning att inte låta känslan av osäkerhet visa vägen. Stora beslut får konsekvenser, men jag påminner mig också om att även besluten som jag inte fattar leder till påföljder.

Personligen brukar jag försöka möta oron inför det som är okänt med nyfikenhet och går därefter strukturerat tillväga för att reda ut vad det är som gör att jag tvekar. Jag skapar mig helt enkelt ett bra beslutsunderlag, och sedan tackar jag ja eller nej. Det finns aldrig några absoluta garantier för att saker ska bli som vi tänkt oss, men oavsett vad vi står inför går det att skapa de bästa möjliga förutsättningarna.

Självklart gäller det även arbetet med att ta fram riktigt bra och lönsamma namn. Längre ner i månadsbrevet har jag satt ihop en lista med saker som är bra att tänka på. Dels i valet mellan att göra namnprocessen på egen hand eller att ta hjälp, men också nyttiga tips på hur man kravställer och lyckas med köp av konsulttjänster.

Med allt soligare hälsningar,

Katarina Nilsson
Namnstrateg och VD

citat Allom


Snickra namn själv eller ta hjälp?

Behöver du revision, nytt affärssystem eller namn till en ny produkt? Ibland är det givet att köpa tjänsten externt, men i andra lägen finns interna resurser som kan göra jobbet.

Inför beslutet om hur ett nytt namn ska tas fram är det bra att göra en konsekvensanalys för att säkerställa att ni jämför äpplen med äpplen. Även medarbetarnas timmar kostar pengar, och utan rätt kompetens och erfarenhet kan det vara svårt att nå ett bra resultat inom angiven tid.

Väljer ni att skapa namn internt är det bra att tänka på följande:

  • Vilka konsekvenser får det om projektet drar ut på tiden?
  • Hur säkerställer vi att vi att namnet håller kvalitet?
  • Vad kostar det interna projektet i tid räknat för våra medarbetare, och vilken påverkan får det på övriga verksamheten?

Köpa konsulttjänster? Så gör en bra beställare!

Det är svårt att köpa tjänster inom områden som ligger utanför det egna expertområdet. Men genom att följa en process, och gå systematiskt till väga, ökar chansen att göra ett bra val.

  • Be om en tydlig process- och metodbeskrivning och tidsram för projektet.
  • Be om referenser och om att få höra om tidigare uppdrag.
  • Adressera alla frågetecken i framkant. Är det något du undrar eller inte förstår? Ställ hellre en fråga för mycket än en för lite.

Ytterligare ett bra tips är att känna av om konsulten känns trygg i sig själv och i sin yrkesroll. Verkar konsulten osäker finns en risk att det sätter tonen i projektet. Tillsammans med en stabil konsult blir arbetet tillsammans mer lustfyllt. Så skippa oron och ha kul på resan!


Bluffbyrå?

Den norska advokatfirman Lie & Co realiserar tillgångar på uppdrag från finansbolag och konkursbon. Vi undrar hur deras engelsktalande uppdragsgivare uppfattar deras namn? Vad tror du?

Även om du inte planerar att vara aktiv på många marknader så kan det vara klokt att kolla hur ditt namn uppfattas på de största språken. Läs mer om språkliga kontroller här, eller kontakta mig så berättar jag mer!

 

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få inspiration som denna direkt till din mail!