Nordea

Nordea Liv & Pension bad oss att få hjälp att ta fram namnförslag och välja rätt namn till en produkt i deras pensionsportfölj. I bank- och finansbranschen är det vanligt med beskrivande namn men det är ändå inte helt enkelt hur man ska navigera mellan alltför använda uttryck och begrepp som blivit belastade men någon viss association. Efter snabbt arbete och livfullt samarbete valde de ett namn som de ville sätta på tjänsten och hade också ett namn som backup. Efter det följde förankringsarbete med ledningen för att få godkänt av vd och styrelse. Förhoppningsvis kan de sjösätta sitt nya namn inom kort!

PS. Vi ser hur namngivning av tjänster blir mer och mer aktuellt och parallellt ökar också efterfrågan av hjälp med servicenamngivning vilket är kul.