År 2001 slogs ett antal organisationer samman för att bilda VINNOVA. FoU-myndigheten var namnet i regeringens proposition och den utformades och organiserades för att främja hållbar tillväxt genom att finansiera behovsmotiverad forskning, utveckling och innovation.

Per Eriksson VINNOVA

”Jag hade fått i uppdrag att förbereda, starta och leda den nya myndigheten och frågan om vad den skulle heta kom naturligtvis upp på bordet. Vid den här tiden hade begreppen innovation och innovationssystem kommit i ropet och vi presenterade namnförslaget Verket för innovationssystem för den dåvarande utbildningsministern Thomas Östros, som var myndighetens minister”, säger Per Eriksson som var VINNOVAS första generaldirektör.

Ministern tyckte att Verket för innovationssystem var bra och det blev, och är, det formella namnet på myndigheten. Detta till trots letade Per och hans kollegor vidare för att hitta ett kortare och mer slagkraftigt namn som kunde stå sig långsiktigt och fungera både nationellt och internationellt.

”Det finns alltid en risk att ord som innovationssystem inte säkert är långsiktigt hållbara utan kan bli ersatta av andra, nya begrepp. Därför satte jag och min kollega Lars Fernvall oss ned och klurade på om vi kunde hitta ett lämpligt namn på myndigheten. Vi ville att namnet skulle kunna kopplas till myndighetens verksamhetsområde och formella namn på något lämpligt sätt. Vi diskuterade massor med förslag och många av våra kollegor och vänner kom med olika idéer. Ett av förslagen kom Lars Fernvall med, nämligen Innov. Jag tycket det lät lite stelt och lite ryskt”, säger Per.

Per och Lars pusslade vidare med namnet och Per fick idén att addera till Lars förslag och lägga till första bokstaven i ”verket” och avsluta med ett ”a”.

”Vi tog alltså V från ”verket” och INNOVA från ”innovationssystem” och formade namnet VINNOVA. Vi båda tyckte att det hade en positiv klang. Därefter gjorde vi sökningar på nätet för att se om namnet var ledigt och det enda vi hittade var en vinmässa i Wien som hade det snarlika namnet VINOVA, stavat med ett n. Jag pratade också med personer med engelska som modersmål och de bekräftade att namnet fick dem att associera både till win och till innovate. Jag hävdade sedan att namnet VINNOVA ska ses som en förkortning av det formella myndighetsnamnet och därför alltid ska skrivas med versaler. Min avsikt var naturligtvis att öka synligheten i löpande text och att stärka varumärket, en form av ”branding”.

Namnet slog igenom mycket snabbt och den nya myndigheten blev känd som VINNOVA. Precis som IKEA skrivs namnet alltid med versaler även i webbadressen, www.vinnova.se. Den gröna färgen som genomsyrar den grafiska profilen understryker hållbar tillväxt.

”Med lite fantasi kan man även associera till ”nytt vin”, och även om ”VIN-NOVA” inte är korrekt latin så är det lite kul. Och det är väldigt passande eftersom det står i nya testamentet i Bibeln, Matt 9, att man ska ha nytt vin i nya läglar. Nytt vin utvidgar sig, jäser, och gamla läglar som inte kan utvidga sig går sönder.”