Patent- och registreringsverket gav Eqvarium i uppdrag att presentera alternativa namn till en av deras senaste tjänster. Tjänsten är en webbplats för laglig streaming, streamalagligt.se

Processen var både kreativ, lärorik och lyckad. Vi fick fram en lista med spännande namn, vissa listiga, andra av mer informativ och kunskapsspridande karaktär. Nu är webbplatsen lanserad och PRV valde slutligen att använda ett internt, ursprungligt namnförslag.

Ibland är det som krävs för att komma till ett beslut att få komma bort ett tag från sina invanda mönster och upptäcka andra ingångsvinklar. Vi tycker att många fler företag borde göra så här innan de fattar viktiga beslut, då det aldrig är en bra idé att förhasta sig.