namnworkshop

Har ni försökt komma fram till ett namn internt men inte lyckats så bra? Namnjakten ger en tydlig kartbild som hjälper dig och din grupp i riktning mot skatten.

Välkommen till en öppen workshop där du lär dig driva namnfrågor mer effektivt – oavsett om du tar hjälp utifrån eller löser namnfrågan internt.

Varför ska jag lägga tid på Namnjakten?

  • Du blir bättre på att driva namnfrågor
  • Du får ökad kompetens kring namnfrågor som stärker ditt värde som varumärkesansvarig eller marknadsansvarig.
  • Du får kunskap som bidrar med stort värde till din organisation.
  • Du får ta del av Eqvariums modell för att hantera namnfrågor på ett effektivt sätt.

Innehåll:

Teori: Ur skattkistan plockar vi de grundläggande byggstenarna för framgångsrikt namnarbete, inklusive teori och praktiska exempel. Du får ta del av proffsens bästa tips och de vanligaste fallgroparna.

Praktik: Nu sätter vi kartan för skattjakten – vart ska vi och hur ser skatten ut? Med konkreta övningar, som du kan använda om och om igen, får du tänka praktiskt kring din egen namnfråga eller fiktiva frågor.

Erfarenhetsutbyte: Genom att jobba ihop med andra beslutsfattare från andra branscher får du möjlighet att dela erfarenheter och tankar som ger dig mervärde.

Workshopledare: 
Katarina Nilsson är namnstrateg med närmare 15 års erfarenhet från namnprocesser i företag som Electrolux och Sandvik men också mindre organisationer. Hon berättar hur ditt företag kan använda namn för att bygga relationer med kunderna och sälja mer.

Under Namnjakten får du veta:

  • Hur du ska välja namn som speglar kundlöftet
  • Vilka faktorer i namnvalet som påverkar försäljning
  • Hur du skapar rätt känslor hos mottagaren
  • Hur rätt namn kan öka försäljningen

Den här workshopen är för dig som är vd, marknadschef, produktchef, varumärkesansvarig eller annan beslutsfattare.

Är du intresserad av denna workshop? Kontakta oss: katarina@eqvarium.com

Så här säger kunder om Katarina som föreläsare:

”På ett varmt och personligt sätt berättade Eqvarium om hur företag bör använda strategisk namnutveckling. Dessutom fick vi en användbar checklista med värdefulla tips för namngivning.”
Ulrika Hellström, Marknadsföreningen i Östersund

”Katarina har gedigen erfarenhet inom namngivning och är en öppen, avslappnad och lustfylld talare, som engagerar både studenter och näringsliv. Vi ser fram mot hennes nästa besök.”
Robert Leonardi, högskoleadjunkt på Södertörns Högskola

Kunder om att ta hjälp av Eqvarium med namn:

”Eqvarium ordnade strukturerade workshops, gav oss beslutsstöd och pekade på vilka eventuella problem olika namnförslag skulle kunna leda till. Vi är väldigt nöjda med resultatet – SoliQ!”
Tobias Bergarp, VD på Billerud Fresh Services

”Jag är mycket nöjd. Vi hade försökt ta fram ett namn själva men fastnade hela tiden. Eqvarium lotsade oss genom processen med rätt frågor och positiv energi.”
Stefan Pettersson, Allom

”Eqvarium ledde arbetet på ett professionellt sätt. De har utarbetat en effektiv process som gjorde utmaningen enklare och arbetet både kreativt och roligt.”
Malin Hammarström, nordisk marknadschef premiumjuice, Rynkeby Foods