Eqvarium har hjälpt Volvo Cars och Autoliv med namnet till ett nytt företag som inriktar sig på att utveckla autonoma körsystem. De har nu lanserat Zenuity. Innovativa namn är signifikanta för branschen och det här namnet är en mix av ordet ingenuity (genialitet) och zenit (den punkt på himlavalvet som är rakt ovanför betraktaren). Bokstavligen ordtvisteri av den högre skolan, alltså. Läs mer om sammanslagningen och varumärkesnamnet här.